Asociația Internațională a Facultăților de Drept din Țările Latine (A.F.D.L.) a fost înființată la data de 11 mai 2011 din inițiativa Facultății de Drept a Universității din Valladolid și a Facultății de Drept a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu.

A.F.D.L. are ca scop principal dezvoltarea relațiilor între facultățile de drept din țările a căror cultură juridică se întemeiază pe tradiția romanistă, promovarea învățământului și cercetării juridice, precum și a valorilor superioare ale Statului de drept în țările de origine latină din Europa și din întreaga lume. Cercetarea științifică a membrilor A.F.D.L. se va valorifica prin congrese, conferințe, seminarii, etc. Lucrările științifice vor fi publicate într-o revistă periodică a A.F.D.L.

La început A.F.D.L. a fost constituită de șase facultăți de drept din Europa, dar intenția Consiliului Director este aceea de a extinde Asociația și la alte țări latine, inclusiv din America Latină și din Caraibe.