Asociația Internațională a Facultăților de Drept din Țările Latine (A.F.D.L.) este constituită din membri din toate țările latine și are un rol cheie în promovarea cercetării prin intermediul angajamentelor față de specialiști, guvern, industria și organizațiile naționale și internaționale de științe ale Dreptului.

A.F.D.L. promovează cercetarea prin oferirea unui loc în care oamenii pot să împărtășească și să discute cele mai recente descoperiri și perspective din domeniul științelor dreptului. Prin participarea la seminarii și conferințe, A.F.D.L. oferă membrilor posibilitatea de a fi informați cu privire la schimbările și inovațiile în domeniul Dreptului și al altor subiecte legale.

De asemenea, A.F.D.L. promovează cercetarea prin publicarea volumelor de lucrări științifice și prin organizarea de simpozioane și conferințe în țări latine în care membrii pot să se întâlnească pentru a discuta probleme comune și rezultatele cercetărilor lor.

A.F.D.L. promovează cercetarea și prin oferirea de granturi de cercetare pentru a finanța cercetătorii și pentru a oferi un cadru pentru colaborarea între membri și universități. A.F.D.L. are, de asemenea, propriile sale standarde academice care sunt menite să răspundă provocărilor actuale ale Dreptului și să contribuie la dezvoltarea cercetării științifice în țările latine.