Asociația Internațională a Facultăților de Drept din Țările Latine (A.F.D.L.) oferă un cadru pentru cooperare internațională între facultățile de drept din țările Latine pentru a promova schimbul de idei și asigurarea standardelor de educație în domeniul dreptului. În această privință, A.F.D.L. organizează întâlniri anuale și schimburi internaționale de studenți și profesori. Acestea oferă oportunități de alegere a suportului și a pregătirii în diverse forme de drept și a oferit evenimente și programe pentru beneficiile studentilor din țările Latine.

De asemenea, A.F.D.L. promovează și colaborarea cu organisme relevante și comportă un rol de mediator în rezolvarea disputelor între statele latine și oferă asistență privind reglementările legale și profesionale din aceste țări. Asociația furnizează, de asemenea, consiliere juridică și asistență pentru profesori și studenți care sunt interesați de facultățile de drept din țările latine.

În cele din urmă, A.F.D.L. oferă un cadru în care fiecare țară din regiune să participe la discuții și programe pentru a îmbunătăți educația în domeniul dreptului în țările lor. Aceste programe sunt deosebit de valoroase pentru a promova una dintre prioritățile A.F.D.L. și anume de a transforma țările latine în locuri competitive pe plan mondial, unde avocații, profesorii și studenții pot să se dezvolte.