A.F.D.L. este o asociație internațională de cercetare și dezvoltare a facultăților de drept din țările latine, independentă și non-profit. Scopul A.F.D.L. este de a promova și de a susține dezvoltarea și îmbunătățirea facultăților de drept din țările latine.

Prin intermediul A.F.D.L., universitățile din țările latine pot colabora și schimba experiențe și informații educaționale și profesionale. De asemenea, A.F.D.L. oferă o serie de programe și proiecte pentru dezvoltarea și îmbunătățirea curriculum-ului și a progresului spiritual al școlilor de drept din țările latine. De asemenea, A.F.D.L. oferă șanse de angajare și colaborare pentru profesorii și studenții dintr-o țară latină care efectuează stagii de lucru sau de cercetare în alte țări latine.

A.F.D.L. se angajează să promoveze și să susțină internaționalizarea facultăților de drept din țările latine, prin promovarea activității de schimb și implementarea de programe de internaționalizare. Internaționalizarea implică invitarea profesorilor din alte țări latine la seminarii și confruntări educaționale și profesionale. Acest lucru urmărește să creeze o experiență educațională și profesională comună și să stimuleze schimbul diversității culturale. De asemenea, A.F.D.L. susține programe educaționale și profesionale internaționale, precum și schimbul de cunoștințe și experiențe între țările latine.

Asociația organizează, de asemenea, seminarii și programe interactive pentru profesorii și studenții care sunt interesați în promovarea internaționalizării dreptului. A.F.D.L. colaborează și cu alte organisme educaționale din țările latine pentru a dezvolta programe educaționale și profesionale internaționale.