Ioan Leș

Vicepresedinte

Vicepresedinte
Profesor emerit la Universitatea „Lucian-Blaga” Sibiu

Publicație de referință:

  1. Cod proces civil. Comentarii articol, Ediția CH Beck, București 2022;
  2. Tratat de drept procesual civil, Ediția Universul Juridic, București, 2014 vol. I (unicul autor) și vol. II autor și coordonator;
  3. Comentarii la Codul de procedură civilă, vol. I-II, CH Beck, Bucureşti, 2001;
  4. Instituţiile judiciare contemporane, Ediţia C.H.Beck, Bucureşti 2007;
  5. Sancțiunile civile în procedura civilă românească, Ediția științifică, București 1989.